หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อากิฮาบาระ

             อากิฮาบาระหรือเรียกสั้นๆว่า อากิบะ (Akiba) เป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองพิเศษในโตเกียวไทโต เป็นสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองเเห่งเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ของเล่นเเละเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเเห่งหนึ่งเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหล่าบรรดาโอตาคุทั้งหลายอยากที่จะได้มาสักครั้งในชีวิต เพราะที่เเห่งนี้มีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็น ฟิกเกอร์ ชุดคอสเพลย์ อนิเมะ ร้านอาหารที่พนักงานใส่ชุดคอสเพลย์ เเละสินค้าอื่นๆที่พวกเขาต้องการ

    ย่านอากิฮาบาระเเห่งนี้ถูกรัฐบาลญี่ปุ่นจัดให้เป็นย่านชอปปิ้งเช่นเดียวกับย่านกินซ่า ชินจุกุ เเละชิบุยะเป็นต้น เราจึงไม่ค่อยได้พบเห็นบ้านเรือนทั่วไปของคนญี่ปุ่นในย่านเเห่งนี้ โดยส่วนมากจะเป็นร้านค้าดังต่อไปนี้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป

                  ย่านอากิบาฮาระเป็นสุดยอดแห่งย่านขายคอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และได้ผนวกความเป็นแหล่งรวมสินค้าการ์ตูน มังงะ อนิเมชั่น คอสเพลย์ เข้าไว้ด้วย

สวนเคนโรคุเอน

             สวนเคนโรคุเอ็น (Kenroku-en) ที่มีพื้นที่ 62.5 ไร่ และจัดว่าเป็นสวน 1 ใน 3 สวน ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น (3 สวนที่ว่าได้แก่ เคนโรคุเอ็น , โคระคุเอ็น , ไคระคุเอ็น) ภายในสวนเคนโรคุเอ็นประกอบด้วยภูเขาจำลอง 3 ลูก และสระน้ำ 2สระ และต้นสนดัดต่างๆที่มีความสวยงาม กับต้นซากุระที่บานพอดีตอนที่ผมไปมา Landmark ที่สำคัญในสวนนี้ ก็คือ บริเวณสระใหญ่ที่มีตะเกียงหินโคโตจิโทโร และเรือนน้ำชาริมสระ หลังจากออกมาจากสวนเคนโรคุเอ็น ผมก็ได้เดินเล่นดูเมืองคานาซาวะรอบๆโรงแรมที่เป็นหมู่บ้านซามุไรเก่า จนไปถึง Night life ของที่เมืองนี้ เป็นน้ำจิ้มก่อนไปโตเกียว

Shinyo high school

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยจ้างครูชาวญี่ปุ่น

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิขาเลือกเสรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นวิชาพื้นฐานการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538  ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและความต้องการ  ความสนใจของนักเรียน  ด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ  จึงมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและคนทำงานชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งในโลกยุคปัจจุบันที่ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันมากขึ้น  นักเรียนมีความจำเป็นต้องรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกเสรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2544  ในปีการศึกษา 2548  นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเพิ่มเติมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนทั้งหมด 93 คน  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจำนวน 21 คน  นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาภาษา  ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  และต้องการใช้วิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ นักเรียนแผนการเรียนนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม  การแข่งขันและประกวดทักษะภาษายี่ปุ่นตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
                การมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากครูชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญจะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีเจตคติที่ดี  มีความกล้าและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นให้สื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดจ้างครูชาวญี่ปุ่นมาสอนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นรางวัลที่ได้รับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ผลงานนักเรียน